Complaint Based Recommendations

From *
Text Size A A A
Date Title Action
2022-05-19 तराई मधेश आन्दोलनको २५ ओटा उजूरीहरुको आयोगद्वारा नेपाल सरकार समक्ष क्षतिपूर्ति सिफारिस । मिति २०७९।०२।०५ Download English Version |
Download Nepali Version
2012-06-22 सुकुम्बासीको घर टहरा भत्काइएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आयोगको सिफारिस Download English Version |
2017-03-07 आयोगले टीकापुर, रंगेली र बेथरी घटनाको सम्बन्धमा निर्णय गर्यो, २०७३ फागुन २४ गते Download English Version |
2018-11-16 वातावरणीय अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा आयोगद्वारा नेपाल सरकारलाई सिफारिस, २०७५ कार्तिक ३० गते Download English Version |
2019-01-27 निर्मला पन्तको हत्याको घटना सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आयोगको सिफारिश तथा निर्देशन,२०७५ माघ १३ ग� Download English Version |
2019-10-21 कुमार पौडेलको हत्या सम्बन्धमा नेपाल सराकारलाई सिफारिस । २०७६ कात्तिक ४ Download English Version |
2020-08-13 नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि आयोगको सिफारिस, २९ साउन, २०७७ । Download English Version |
2016-12-22 Selected Decision of The National Human Rigths Commission, Nepal Download English Version |

Accessibility Tools