home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Reports

DateTitleDownloads
2019-03-19 महासन्धि नं १६९ कार्यान्वयन अवस्था प्रतिवेदन
download
2019-02-27 संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन २०७४-७५
download
2019-02-27 Annual Report(Synopsis) FY 2017-2018
download
2019-02-03 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण(केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), कार्तिक–पुष, २०७५
download
2018-12-21 आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकार संरक्षणमा आयोगको प्रयास
download
2018-12-10 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४—७५
download
2018-11-25 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण(केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), श्रावण–असोज, २०७५
download
2018-11-21 विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाह्र वर्षः मानव अधिकार अवस्था संक्षिप्त प्रतिवेदन
download
2018-10-14 विवाद समाधानमा स्थानीय तह (मानव अधिकार अभ्यास पुस्तिका)
download
2018-09-30 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्धारा जेष्ठ नागरिकका मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि गरि
download
2018-09-10 Trafficking in Persons in Nepal, National Report, September 2018
download
2018-08-17 Report of International Confernce on Identifying Challenges, Assessing Progress, Moving Forward: Addressing Impunity & Realizing Human Rights in South Asia
download
2018-07-29 त्रैमासिक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), बैशाख–असार २०७५
download
2018-07-27 किसानको अधिकार कानुन पुनरावलोकन, अध्ययन प्रतिवेदन, असार २०७५
download
2018-07-18 मानव अधिकार रक्षकहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिवेदन
download
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  >  Next