home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Reports

DateTitleDownloads
2018-10-14 विवाद समाधानमा स्थानीय तह (मानव अधिकार अभ्यास पुस्तिका)
download
2018-09-30 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्धारा जेष्ठ नागरिकका मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि गरि
download
2018-09-10 Trafficking in Persons in Nepal, National Report, September 2018
download
2018-08-17 Report of International Confernce on Identifying Challenges, Assessing Progress, Moving Forward: Addressing Impunity & Realizing Human Rights in South Asia
download
2018-07-29 त्रैमासिक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), बैशाख–असार २०७५
download
2018-07-27 किसानको अधिकार कानुन पुनरावलोकन, अध्ययन प्रतिवेदन, असार २०७५
download
2018-07-18 मानव अधिकार रक्षकहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिवेदन
download
2018-07-16 सप्तरी जिल्लाको मलेठमा २०७३।११।२३ मा भएको घटनाको छानविन प्रतिवेदन
download
2018-07-11 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७५
download
2018-07-02 छाउपडी प्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभाव, अध्ययन प्रतिवेदन, जेठ २०७५
download
2018-05-31 आयोगका केही सिफारिशहरुको कार्यान्वयन र पीडितको अवस्था, अध्ययन प्रतिवेदन २०७५
download
2018-05-31 Monitoring Report of the House of Representative and State Assembly Election, 2017
download
2018-05-30 मुलुक, प्रदेश र जिल्लाका मानव अधिकारका पाँच प्रमुख प्राथमिकता विषय, अध्ययन प्रतिवेदन २०७५
download
2018-05-29 प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ अनुगमन प्रतिवेदन
download
2018-02-11 संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन २०७३-७४
download
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  >  Next