home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Notices

2019-03-04 इलेक्ट्रोनिक्स सामान (डेस्कटप कम्प्युटर र ल्यापटप) खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको पुनः सू More
2019-02-15 सवारी साधन (मोटरसाइकल) र इलेक्ट्रोनिक्स सामान (डेस्कटप कम्प्युटर र ल्यापटप) खरिद सम्बन्धी सिलबन More
2019-02-05 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना, २२ माघ, २०७५ More
2019-01-11 विशेषज्ञ सेवाकाे लागि अावेदन गनें सम्बन्धी सूचना, २७ पुस, २०७५ More
2018-12-06 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना More
2018-11-29 स्टेशनरी (कार्यालय सामान) खरिद सम्बन्धी सिलबन्ढी दरभाउपत्रको सूचना , २०७५।०८।१३ More
2018-07-30 मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना More
2018-06-28 वि.नं ३/०७४/७५ मानव अधिकार अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको मिति र परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना More
2018-06-11 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पदपूर्ति समितिको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको सूचना More
2018-06-08 लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना More
1 |