home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Books

TitleAuthorCoverImageDownloads
Journal on Human Rights, Sambahak Vol. 9, September 2018 मानव अधिकार सम्वाहक, २०७५ भदाै NepalNHRC download
Human Rights and Impunity in South Asia: States, Societies and Institutions download
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरु, जेठ २०७५ National Human Rights Commission, Nepal download
Journal on Human Rights, Sambahak Vol. 8, June 2018 मानव अधिकार सम्वाहक, २०७५ जेठ National Human Rights Commission, Nepal download
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा शर्त,सुविधा सम्बन्धी नियमावली०७२तेस्रो संशाेधन National Human Rights Commission, Nepal download
Journal on Human Rights Sambahak Vol. 7, March 2018 मानव अधिकार सम्वाहक, २०७४ फागुन National Human Rights Commission of Nepal download
Journal on Human Rights Sambahak Vol. 6, December 2017 मानव अधिकार सम्वाहक, २०७४ मङ्सिर National Human Rights Commission, Nepal download
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सिफारिसको कार्यान्वयन अनुगमन कार्ययोजना, कार्तिक २०७४ National Human Rights Commission, Nepal download
Journal on Human Rights Sambahak Vol. 5, September 2017 मानव अधिकार सम्वाहक, २०७४ भदाै download
मानव अधिकारसम्बन्धी जन्नुपर्ने कुराहरू, पाचौँ संस्करण, असार २०७४ download
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका मानव अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू, २०७४ असार download
रणनीतिक योजना २०१५–२०२०, द्रोस्रो संशोधन सहित, असार २०७४ download
भूकम्प प्रभाविहरूको मानव अधिकारको अवस्था बारेमा तेश्रो अनुगमन प्रतिवेदन २०७४ जेष्ठ National Human Rights Commission Nepal download
Journal on Human Rights Sambahak Vol.4, May 2017 मानव अधिकार सम्वाहक, २०७४ जेष्ठ National Human Rights Commission Nepal download
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरु, माघ २०७३ download
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |